rss
头条内容      
略谈物理教师课堂教学语言

课堂教学的语言技巧乃是教师教育机智的外部表现,也是教师整体素质的外在表现。教学过程有关的因素许多,口头教学语言是课堂教学使用最多的。

教师善于运用优美的教学语言,能创设良好的师生教学情感,营造宽松的课堂气氛,使整个教学过程沉浸在一种民主......

 

 

内容搜索: 标题内容作者

会员登录
 more
图片内容                     hao123       光不锈       万年历       计算器
 more
初中物理
网站调查

教学效果与谁关系最大
教师
学生
各占50%
   
 
网站信息
内容总数: 886 (0)
图片内容: 218
软件总数: 0 (0)
评论总数: 381 (0)
注册会员: 76 (-3)
专题总数: 2